• Tư vấn luật: (84)(-8) 35265562 | Hotline: 0913 449968 | Email: legal@veritylaw.vn

Tư vấn thuế Doanh nghiệp

law_post_9-compressor

Verity Law tư vấn mọi vấn đề liên quan đến thuế (bao gồm các quy định của pháp luật về các sắc thuế như thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế nhà thầu, thuế GTGT trong hoạt động kinh doanh, thương mại), bao gồm: thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế trong các giao dịch cụ thể, quyết toán thuế và khiếu nại đối với các quyết định hành chính về thuế. Chúng tôi có thể hỗ trợ các công ty có vốn đầu tư nước ngoài và các doanh nghiệp trong nước về việc hoạch định thuế và đại diện cho khách hàng trước các cơ quan có thẩm quyền giải quyết mọi vấn đề liên quan đến thuế.

Các dịch vụ của chúng tôi bao gồm:

  • Tư vấn các chính sách ưu đãi thuế và các ưu đãi khác cho doanh nghiệp
  • Tư vấn các dịch vụ thuế quốc tế và chống chuyển giá
  • Tư vấn các dịch vụ thuế trong kinh doanh và tuân thủ kê khai thuế
  • Dịch vụ thuế cá nhân;
  • Hướng dẫn kê khai và nộp thuế và giải quyết các khiếu nại về thuế
  • Tư vấn các giải pháp giảm thiểu trách nhiệm thuế
  • Tư vấn các vấn đề thuế trong các giao dịch xuyên quốc gia
  • Giải quyết tranh chấp liên quan đến lĩnh vực thuế.

Mọi thắc mắc cần được tư vấn chi tiết, vui lòng liên hệ Hotline: 096 2244 653 | Email: legal@veritylaw.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Thông tin liên quan