• Tư vấn luật: (84)(-8) 35265562 | Hotline: 0913 449968 | Email: legal@veritylaw.vn

Tư vấn pháp lý thường xuyên

Thực tế cho thấy các Doanh nghiệp hiện nay, hầu hết đều có bộ phận pháp chế nhưng vẫn không tránh được những rủi ro pháp lý trong các hoạt động kinh doanh của mình. Vì, đa số các cán bộ pháp chế đều là những người ít có kinh nghiệm hoặc sinh viên mới ra trường mà không tiếp xúc nhiều với các vụ việc và tình huống ở nhiều lĩnh vực khác nhau.

Xã hội ngày càng hiện đại và nền kinh tế đang hội nhập, các doanh nghiệp phải đối mặt với nhiều rủi ro pháp lý trong các hoạt động, giao dịch của mình; đòi hỏi doanh nghiệp phải bỏ ra rất nhiều thời gian và chi phí để giải quyết hậu quả phát sinh từ các rủi ro đó.

Nhưng khi sử dụng Tư vấn pháp lý thường xuyên thì chi phí bỏ ra thấp hơn mà mang lại hiệu quả cao hơn, giúp doanh nghiệp tránh những rủi ro và khắc phục được những hậu quả không đáng có, đồng thời tạo điều kiện để doanh nghiệp hoạt động kinh doanh có hiệu quả cao nhất và nắm bắt cơ hội kinh doanh.

Nhằm hỗ trợ Doanh nghiệp, Verity Law cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật thường xuyên với phạm vi và nội dung như sau:

  • Tư vấn rà soát, đánh giá tính pháp lý và đề xuất hoàn thiện các hồ sơ, tài liệu nội bộ của doanh nghiệp;
  • Tư vấn xây dựng và quản trị hệ thống pháp lý và quản trị nội bộ của doanh nghiệp;
  • Đánh giá tính pháp lý và đưa ra các giải pháp đối với các giao dịch và các công việc phát sinh hàng ngày của doanh nghiệp;
  • Tư vấn, soạn thảo, rà soát các hợp đồng/giấy tờ giao dịch;
  • Cập nhật, phân tích pháp luật và chính sách mới liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp.
  • Tư vấn pháp luật về hợp đồng, đưa ra các giải pháp pháp lý, giải pháp thực tiễn cho khách hàng trong quá trình thương lượng với đối tác.
  • Kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ tài liệu do khách hàng soạn thảo hoặc trước và trong quá trình ký kết hợp đồng ( hoặc chấm dứt hợp đồng ) với đối tác.
  • Tư vấn các đường lối, chính sách, thủ tục giải quyết liên quan đến các vụ khiếu nại, khiếu kiện, tranh chấp từ hợp đồng giữa khách hàng và đối tác.

Cung cấp các văn bản pháp luật liên quan đến nội dung hoạt động của khách hàng.

Mọi thắc mắc cần tư vấn chi tiết, liên hệ Hotline: 096 2244 653 | Email: legal@veritylaw.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Thông tin liên quan