• Tư vấn luật: (84)(-8) 35265562 | Hotline: 0913 449968 | Email: legal@veritylaw.vn

Tư vấn hợp đồng

Trong các giao dịch thương mại giữa các đối tác kinh doanh, việc có được một hợp đồng pháp lý chặt chẽ, đúng pháp luật, đáp ứng được quyền lợi của các bên là một vấn đề vô cùng quan trọng. Với đội ngũ luật sư tinh thông ngoại ngữ, hiểu biết về môi trường kinh doanh, Verity Law sẵn sàng cung cấp dịch vụ tư vấn hợp đồng.

legal-advisory-for-companies

Với đội ngũ luật sư tinh thông ngoại ngữ, hiểu biết về môi trường kinh doanh, Verity Law sẵn sàng cung cấp dịch vụ tư vấn hợp đồng, cụ thể các công việc như sau:

  • Kiểm tra tính pháp lý của các hợp đồng đã và/hoặc sẽ ký kết.
  • Cử luật sư tham gia vào quá trình đàm phán, thương lượng, giải quyết các vấn đề phát sinh từ việc thực hiện hợp đồng.
  • Soạn thảo các hợp đồng mẫu, các biên bản hợp tác phát sinh trong quá trình kinh doanh của doanh nghiệp.

Mọi thắc mắc cần được tư vấn chi tiết, vui lòng liên hệ Hotline: 096 2244 653 | Email: legal@veritylaw.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Thông tin liên quan