• Tư vấn luật: (84)(-8) 35265562 | Hotline: 0913 449968 | Email: legal@veritylaw.vn

Doanh nghiệp và Thương mại

DỊCH V?TƯ VẤN DOANH NGHIỆP

The Perfect Gifts,Small Gift Earrings ,Bracelet,Necklaces ,Charms, RiNG “; The Perfect Gifts ,fashion and popular,Women’s Accessories,Earrings ,Bracelet,Necklaces ,Charms, RiNG ,Best Silver Jewelry ,Cheap gift, Cheap Jewelry ,Special Offer Gift .To friend , To me ,Give it to her . Abcdef shop, The Best Choice

Đăng ký mã số mã vạch

Hiện nay, các loại hàng hoá muốn đem bán tại các siêu thị ở trong nước cũng như xuất khẩu ra nước ngoài đều phải có mã số mã vạch. MSMV được in trực tiếp lên đối tượng cần quản lý như thương phẩm, vật phẩm, các thùng hàng để giao nhận, vận chuyển. Doanh

Thành lập doanh nghiệp

Bạn chưa biết hoặc đang gặp khó khăn các vấn đề liên quan đến pháp lý để thành lập doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật. VERITY LAW – Hãng Luật tư vấn doanh nghiệp và Giấy phép chuyên Cung cấp dịch vụ Thành lập doanh nghiệp trọn gói, chìa khóa trao tay.

Tư vấn thuế Doanh nghiệp

Verity Law tư vấn mọi vấn đề liên quan đến thuế (bao gồm các quy định của pháp luật về các sắc thuế như thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế nhà thầu, thuế GTGT trong hoạt động kinh doanh, thương mại), bao gồm: thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế

Mua bán và sáp nhập Doanh nghiệp

Với kinh nghiệm thực tiễn phong phú trong quá trình giải quyết các giao dịch xuyên biên giới về mua bán, sáp nhập doanh nghiệp, Luật sư của chúng tôi đã hỗ trợ thành công nhiều giao dịch mua bán, sáp nhập doanh nghiệp tại Việt Nam. Khách hàng của chúng tôi nhận được các