• Tư vấn luật: (84)(-8) 35265562 | Hotline: 0913 449968 | Email: legal@veritylaw.vn

Giải quyết tranh chấp tại tòa án hoặc trọng tài

Giải quyết tranh chấp bằng trọng tài và tòa án

Hợp đồng là luật giữa các bên, tuy nhiên, các tranh chấp hợp đồng do nhiều lý do khác nhau vẫn diễn ra một cách phổ biến và gây nhiều thiệt hại cho các bên tham gia trong hoạt động kinh doanh và dân sự. Verity Law với một đội ngũ luật sư am hiểu

Giải quyết tranh chấp thu hồi nợ

Trong trường hợp Khách hàng có nhu cầu cần một đơn vị cung cấp dịch vụ pháp lý để hỗ trợ trong việc giải quyết tranh chấp thu hồi nợ, Verity Law có đủ khả năng, kinh nghiệm và sẵn sàng đáp ứng tốt nhất nhu cầu được tư vấn và hỗ trợ Khách hàng

Giải quyết tranh chấp hợp đồng thương mại quốc tế

Hợp đồng thương mại quốc tế là thỏa thuận giữa các đối tác, doanh nghiệp có quốc tịch khác nhau trong một giao dịch quốc tế. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu các bên có tranh chấp về quá trình thực hiện hợp đồng, về giá cả, chất lượng hàng hóa thì có

Giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại

Giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại là một trong những thế mạnh của các luật sư Verity Law. Theo quy định của pháp luật trọng tài tại Việt Nam, chỉ những tranh chấp về kinh doanh, thương mại mới thuộc thẩm quyền của trọng tài Việt Nam. Việc giải quyết tranh chấp

Tư vấn giải quyết tranh chấp

Bên cạnh dịch vụ tư vấn pháp lý, với đội ngũ luật sư am hiểu pháp luật và giàu kinh nghiệm trong việc tham gia giải quyết tranh chấp, Verity Law có khả năng hỗ trợ khách hàng trong giải quyết mọi tranh chấp trong các lĩnh vực kinh doanh như: Thương mại, đầu tư,