• Tư vấn luật: (84)(-8) 35265562 | Hotline: 0913 449968 | Email: legal@veritylaw.vn

Dân sự

Thừa kế

Hiện nay, vấn đề thừa kế và chia di sản thừa kế còn gặp nhiều mẫu thuẫn và khó khăn trong quá trình giải quyết. Tuy nhiên với nhiều năm kinh nghiệm, các luật sư của Verity Law sẽ tư vấn cho bạn các vấn đề:   Về thừa kế theo di chúc và các quy

Hôn nhân gia đình

Những vụ việc về hôn nhân và gia đình là những vấn đề liên quan tới nhân thân của khách hàng. Đây là những vấn đề có mức độ nhạy cảm cao, có thể cần một khoảng thời gian dài và tiền bạc để giải quyết, bao gồm: Ly hôn; Giám hộ con; Nuôi con;